PortuguêsEnglishEspañolFrançaisDeutschSvenskNorskDanskNederlandsItalianoPYCKKOPolskiCN - Chinese

Kontakta oss
Fotogalleri
Klicka för att se Surround
Golf

Meddelande

Informationen som finns tillgänglig på sida regina-algarve.com är för allmänt bruk och syftar till att ge konsumenten information av allmänt intresse. Lagarnas tillämpning kan skifta och basera sig på de inblandade specifika faktorerna, såsom aktiviteter, geografiskt läge eller annan data av laglig beskaffenhet.

Det kan finnas försummelser eller oklarheter i informationen som finns på denna websida. Man har vidtagit alla åtgärder för att försäkra er om att all information på denna sida har hämtats från de mest säkra källorna. Emellertid ansvarar inte Apartamentos Turísticos Regina*** för vilka fel eller försummelser som helst, eller för resultat som erhållits genom denna informations användning.
Konsumenten går med på att informationen på denna sida är som den bör och att de självklart ansvariga inte har gett några sakkunniga råd eller någon annan typ av liknande service. Sidan bör inte användas som en ersättare för konsulter med sakkunniga. I ett tveksamt fall och innan man beslutar något eller handlar, bör man konsultera en sakkunnig från Apartamentos Turísticos Regina***.

I inget fall kan Apartamentos Turísticos Regina***, deras kopajoner eller associerade kår, agenter eller anställda bli ansvariga för något beslut som tagits eller handling som gjorts, som bas för informationen på denna sida, eller för vilka konsekvenser och skador som helst även om man har meddelat om att det är möjligt att sådana finns.

Vissa länkar på denna sida är förenade med andra websidor, som underhålls och drivs av utomstående instanser, för vilka Apartamentos Turísticos Regina*** inte kan kontrollera eller ta ansvar för.

Apartamentos Tur�sticos Regina*** har ett E-commercesystem för betalningar, som görs på elektronisk sätt. Även om man är skyddad av SSL, med en encriptationsnyckel, kan de finnas en avlägsen hypotes om en störning i kommunikationerna och att en utomstående lägger beslag på innehållet. I fall av bedrägeri kommer Apartamentos Turísticos Regina*** att vidtaga alla åtgärder som föreskrivs i lagen för att straffa lagbrytarna.

DiskretionsTillkännagivande
Apartamentos Tur�sticos Regina*** tar hänsyn till sina gästers diskretion. Vi bemödar oss om att värna om våra kunders och gästers diskretion, enligt de skyddsdata om kunders diskretion som gäller i hela världen.
Apartamentos Turísticos Regina*** offentliggör inga personliga data till utomstående, utan medgivande, såsom det bestämms i lagen.

Insamlad data ( information )
Vi skulle kunna samla in persondata genom att använda oss av enkäter och registreringsformulär och alltid då vi får ett E-mail med data. Alla dessa formulär som samlar in persondata är helt och hållet identifierade och är inte dolda.

Vi samlar också automatiskt in data vid varje konsultering på vår sida. Dessa data samlas gemensamt in och den som använder sig av dem identifieras inte och de används i statistiker med websidor access.

Data som erhålls på detta sätt, som inkluderar demografiska data och navegeringsmönster, används endast i förenad form.

Vi använder datan om kundkontakten från registreringsformulären, för att ta kontakt med kunden då det är nödvändigt och för att ge en regelbunden information om Apartamentos Turísticos Regina***. De som använder dem kan bestämma om de vill bli uteslutna ur mailinglistorna.

Användning av persondata
Vi processerar persondata som har samlats in genom sidan regina-algarve.com med avsikt att:

ge en personlig service
leda marknadsundersökningar
ge er data om produkter och tjänster som vi tillhandahåller

Om ni inte önskar att få någon information om våra produkter eller tjänster, med andra organisationer, var vänlig markera i respektive ruta pa registreringsformuläret.

Vi använder också datan i samlad form ( så att den enskilda kuden
( konsumenten ) inte är identifierad ) :

för att skapa marknadsprofiler
för att gynna den stategiska utvecklingen
för att tillåta revisoren att använda sig av websidan

Användning av “ Cookies “
Vi använder oss inte av “ cookies “ för att identifiera er då vi söker upp regina-algarve.com. En “ cookie “ är en liten del av informationen ( datan ) som sänds av en web server till en browser web, som tillåter servern att samla in data omkring browser.

Val
Ni kan periodiskt erhålla meddelanden genom E-mail, som innehåller newsletters eller annat från oss.

Dessa newsletters innehåller information om nyheter och förmåner att lägga märke till på vår web sida.

Varje sida gör det möjligt för kunden att avsäga sig att direkt erhålla våra kommunikationer.

Överföringar som baserar sig på Internet
Eftersom Internet är ett globalt område och man använder sig av Internet för att samla in och processera persondata och det för ofrånkomligt med sig att dataöverföringen går till en internationell bas.

Så är det att navegera på regina-algarve.com och att elektroniskt kommunicera med oss och på så sätt accepterar ni processandet av individuella data.

Diskretionspolitiken använder man sig inte av på utomståendes sidor.

Ändringar av dessa termer
Apartamentos Turísticos Regina***, förbehåller sig rätten till, då det gäller deras initiativ, att utföra ändringar på vilken del av sidan som helst.

Beroende på sin moderniserings och utvecklingspolitik av sidan, skulle Apartamentos Turísticos Regina*** kunna vilja förändra dessa Termer ( inkludera de som gäller för bruket av innehållet ).

När termerna skall ändras, meddelar vi er om detta via E-mail eller genom detaljpublisering angående dessa ändringar och de inkluderas i slutet av dessa Termer.

Om ni använder er av sidan efter att de har publiserats, eller efter det att man meddelat om ändringarna instämmer ni med att den kommer att påverka förändringarna.

Om ni inte är av samma mening gällande dessa ändringar, skall ni inte längre använda er av sidan efter att dessa Termer har publiserats, eller efter meddelande om att de finns.

Allmänt
Man kan inte förena, underordna eller i motsatt fall överföra vilken av era rättigheter som helst genom dessa Termer.

Om någon förhandsåtgärd för dessa Termer beaktas att vara ogilltiga av någon domstol kommer detta inte att påverka gilltigheten som skall gälla för dessa Termers återstäende åtgärder.

Dessa Termers åtgärder är lämpliga och har ingen verkan eller legal betydelse.

Kontakta Apartamentos Turísticos Regina***
Om ni är tveksamma om något i diskretionstillkännagivandet eller om användningen av denna sidan, var vänlig kontakta oss.

Lisaltur
Da Galé
Travel Information
Last Minute
R. Padre Semedo Azevedo, 2
8200-167 Albufeira
Tel.: (351) 289 514 333
Mobile: (351) 91 248 18 35
Fax: (351) 289 514 896
E-mail: reservas@lisaltur.com

SKYPE ADVANCE:
lisalturlisboacomercial
lisalturreservas1
lisalturreservas2
lisalturreservas3
Användbara termer
Rekommendera denna site
Karta av sidan
 
webdesign: Ideias Frescas, © 2004 | recommended resolution 1024x768 | IE 5.0 or above